ATV, Röportaj 16-9 Göktelenlerin Traşlanması (Kat Eksiltmeli Yıkım)